ВАЛЍЙСКИ

ВАЛЍЙСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Истор. Който се отнася до валия и до валийство (в 1 и 3 знач.). Кадиф ефенди често мечтаеше за времето, когато сам ще се издигне и ще заеме валийско място. Д. Спространов, С, 103. Валийските шпиони донасяли непрестанно за успехи на кърджалиите: разорени били 7-8 никополски села, понеже валията се намирал именно в Никопол. В. Мутафчиева, КВ, 153. Валийски конак.

Списък на думите по буква