ВАЛЍЙСТВО

ВАЛЍЙСТВО, мн. -а, ср. 1. Истор. В Османската империя — управление на вилает.

2. Сградата, в която се помещава такова управление. Щом наближиха валийството, заптието, което чакаше в двора, разтвори железните порти и направи раболепен поклон. Г. Караиванов, ЮМ, 6. — Там в хюкюмата чиновникът ми прави въртели. Цяла седмица ми вика — ела днес, ела утре ... — Лесна работа — ще я наредим. Мини тия дни при мен във валийството. Д. Спространов, С, 53.

3. Длъжност, пост на валия.

Списък на думите по буква