ВАЛЍРАНЕ

ВАЛЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от валирам и от валирам се; валировка. Уплътняването на бетоновата настилка може да бъде осъществено чрез валиране, чрез трамбоване или чрез вибриране. Д. Христов, СПМ, 477. За разлика от всички други видове обработка на почвата, които имат за цел да разрохкват почвата, чрез валирането се цели уплътняване на почвата. Осн. на сел. стоп. VIII кл., 29.

Списък на думите по буква