ВА̀ЛКАНЕ

ВА̀ЛКАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от валкам и от валкам се; валяне, търкаляне.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква