ВА̀ЛМЕСТ

ВА̀ЛМЕСТ, -а, -о, мн. -и, прил. Който има вид, форма на валмо; кълбест, вълмист. Валмести облаци.

Списък на думите по буква