ВА̀ЛНА

ВА̀ЛНА1. Вж. валкам.

ВА̀ЛНА

ВА̀ЛНА2. Вж. валвам и валнувам.

Списък на думите по буква