ВА̀ЛНУВАНЕ

ВА̀ЛНУВАНЕ ср. Диал. Отгл. същ. от валнувам; валване.

Списък на думите по буква