ВАЛС

ВАЛС, ва̀лсът, ва̀лса, мн. ва̀лсове, след числ. ва̀лса, м. 1. Танц с плавни, кръгообразни движения в 3/4 такт. — Дами канят! Моля един валс! М. Грубешлиева, ПП, 201. Мазурка, валс добре играя. Ив. Вазов, Съч. II, 64.

2. Вид музикално произведение в 3/4 такт за този танц или за концертно изпълнение. Гарнизонната музика свири до премаляване валсове и мазурки, дамите и господата се суетят. К. Странджев, ЖБ, 75. Свири музиката и вълните на валса се носят из залата като вълшебна приказка. М. Кремен, СС, 80. Един от младежите разтегна меха на червен акордеон, засвири валс. Ем. Манов, БГ, 69. Той се размърда на мястото си, но в тоя миг в големия салон грамофонът засвири тиролски валс. П. Вежинов, Вп, 52. Валс от Чайковски. Валс от Глинка. Виенски валс. Валсовете на Шопен.

Английски валс. 1. Вид бавен валс. 2. Музика за този валс. Бай Михал .. пусна грамофона с един английски валс. Чудомир, Избр. пр, 224.

— Фр. valse.

Списък на думите по буква