ВА̀ЛТЕР

ВА̀ЛТЕР м. Самозареждащ се пистолет (произвеждан в Германия), въведен на въоръжение в немската армия през Втората световна война. — Вземи оръжието на баща си — казал Маджурина и пъхнал в Андоновите ръце един валтер в груб кобур. Д. Вълев, Ж, 70. — С оръжие боравил ли си? — Отчасти... — Ще се научиш. Всички ние сме били неуки... Вземи тоя валтер и го препасвай без колебание! К. Калчев, СР, 10.

— От нем. собств.

Списък на думите по буква