ВАЛУ̀Н

ВАЛУ̀Н м. Геол. Заоблен и огладен скален къс с различна големина, образуван най-често от действието на течаща вода или ледници. Суоми е страна на гранита, на гранитните валуни. Кр. Белев, З, 4. Валуни се срещат в Рила и Пирин.

— Рус. валун.

Списък на думите по буква