ВАЛУ̀Х

ВАЛУ̀Х м. Диал. Ненапълно кастриран жребец.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква