ВАЛЦ

ВАЛЦ, ва̀лцът, ва̀лца, мн. ва̀лци и ва̀лцове, след числ. ва̀лца, м. Техн. Цилиндрична част на уред, машина, която се върти около оста си. Материалът.. се движи между въртящи се в противоположни посоки валци.., които упражняват върху него

определено налягане, вследствие на което се намалява първоначалната му дебелина. М. Сливкова и др., Осн. соц. пр IX кл., 40. — Твойто брашно, вика, ще го смеля на специален валц, само за рекламата. Кл. Цачев, ГЗ, 21-22.

— От нем. Walze.

Списък на думите по буква