ВА̀ЛЦОВ

ВА̀ЛЦОВ, -а, -о, мн. -и, прил. Техн. 1. За машина — който действа, обработва с валц (валци); валцовъчен. Мелницата беше валцова, караше се с електричество. К. Калчев, ЖП, 122. Валцова машина. Валцова трошачка.

2. Който е обработен на машина с валц; валцуван, валцован. Валцова стомана. Валцово желязо.

Списък на думите по буква