ВАЛЦО̀ВАН

ВАЛЦО̀ВАН, -а, -о, мн. -и. Техн. Прич. мин. страд. от валцовам като прил. Валцуван, валцов. Валцована стомана. Валцован цинк.

Списък на думите по буква