ВАЛЦО̀ВАНЕ

ВАЛЦО̀ВАНЕ ср. Техн. Отгл. същ. от валцовам и от валцовам се; валцуване.

Списък на думите по буква