ВАЛЦО̀ВКА

ВАЛЦО̀ВКА ж. Техн. Обработка на стомана, желязо и др. с валц.

Списък на думите по буква