ВАЛЦО̀ВЪЧЕН

ВАЛЦО̀ВЪЧЕН, -чна, -чно, мн. -чни, прил. Техн. Който действа, работи с валц;валцов. Валцовъчна машина.

Списък на думите по буква