ВАЛЦУ̀ВАМ

ВАЛЦУ̀ВАМ, -аш, несв., прех. Техн. 1. Обработвам предварително загрети до определена температура метали и метални сплави, като ги прекарвам между валците на валцова машина, за да се получи желаното по форма и размер напречно сечение; валцовам. Валцувам стомана. Валцувам цинк.

2. Раздробявам на ситно въглища, кокс, чакъл или друга суровина в специални машини; валцовам.

3. Намазвам с печатарско мастило посредством валци; валцовам. валцувам се страд.

Списък на думите по буква