ВАЛЦЬО̀Р

ВАЛЦЬО̀Р, -ът, -а, мн. -и, м. Работник, който обслужва валцова машина. Търсят се работници-валцьори.

Списък на думите по буква