ВА̀ЛЧЕ

ВА̀ЛЧЕ, мн. -та, ср. Техн. Умал. от валц.

Списък на думите по буква