ВАЛЯ̀

ВАЛЯ̀1, -ѝш, мин. св. -я̀х, прич. мин. св. деят. валя̀л, -а, -о, мн. валѐли, несв., непрех. 1. За дъжд, град или сняг — падам, сипя се. През нощта валя хубав пролетен дъжд, затова денят беше хубав, чист, весел като окъпан. Елин Пелин, Съч. III, 106. Валеше първият сняг и земята беше побеляла. Й. Йовков, Разк. I, 213. Над землището на Порязово вали градушка. От сивото ниско небе се леят потоци вода, а заедно с тях и бели топченца лед. Ч. Шинов, БС, 15. Смая се като кокошка кога град вали. Погов.

2. Само безл. вали. Пада, сипе се дъжд, сняг или град. — Святкаше се оная вечер къде балкана — валяло е... Ц. Церковски, Съч. III, 10. Люси доверчиво се гушна във Ванчо, защото навън беше студено и валеше. В. Пламенов, ПА, 77. Когато комитетските хора си тръгват от дома на Матевски, навън вали. К. Странджев, ЖБ, 73.

3. Разг. Само мн. и 3 л. ед. За много хора, тълпа и под. — прииждаме и се трупаме в голямо количество някъде. Тоя гол човек говореше нещо със силни ръкомахания и народът, който валеше около него, го слушаше с внимание. Ив. Вазов, Съч. XIII, 125. Напират и валят от три страни душмани! П. П. Славейков, Събр. съч. III, 195. Валят като орли на мърша. Погов. Валят като стадо на кърма. Погов. // За много еднородни предмети, неща — трупаме се или след‑

ваме в голямо количество, брой. Наоколо конницата гонеше група демонстранти, но срещу войската почнаха да валят снежни топки и камъни. К. Константинов, ППГ, 104. Въздухът се цепи от викове и въз главите ни валят камъне. К. Величков, ПССъч. I, 53. Тая нощ заведението бе натъпкано до тавана и поръчките валяха непрестанно от всички маси. Б. Райнов, ДВ, 155. Заповедите валяха една след друга. Л. Стоянов, Б, 61. — А ние кога ще се освободим? — На нас Русия ще помогне ли? Отвред валяха въпроси. Ст. Дичев, ЗС I, 357. Звезди валят над лятната земя/ като целувки върху малка женска гръд. В. Петкова, Съвр. 1980, кн. 1, 218. Валят писма. Валят поздрави.

ВАЛЯ̀ СЕ несв., непрех. Остар. Валя (във 2 знач.). Тълпата ежеминутно растеше и се валеше на урната.

Вали <като> из (от) ведро; вали <като> из (от) (ръкав). Разг. За дъжд — вали много силно, проливно. Дъждът валеше из ведро. Уличките се превърнаха в буйни реки, площадът — в езеро. Н. Стефанова, РП, 81. Народът завъртя хоро .. Дъждът валеше вече като от ръкав. С. Радев, ССБ I, 271.

ВАЛЯ̀

ВАЛЯ̀2, -ѝш, мин. св. -ѝх, несв., прех. Диал. 1. Събарям, повалям нещо и го трупам някъде. Грозна буря вали къщи и дървета. Ст. Младенов, БТР I, 257.

2. Нося нещо и го трупам на едно място (обикн. за да наклада огън); клада. Па ми стана гостолюбец Авраам / и му велит на дете Исакче: .. / ой ми, сину, в ограда зелена / дърва да бериш, огон да валиш. Нар. пес., СбБрМ, 24-25. валя се страд.

ВАЛЯ̀

ВАЛЯ̀3, -ѝш, мин. св. -ѝх, несв., непрех. Диал. С предл. на, за. Полагам усилия да стане нещо; залягам2. Аз валя за това нечто. Н. Геров, РБЯ I, 104.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква