ВА̀ЛЯН

ВА̀ЛЯН, -а, -о, мн. -и. Прич. мин. страд. от валям като прил. 1. Който е търкалян и е станал объл, валчест. Валян камък.

2. Диал. Който е обработен на валявица; тепан. Без да оправи леглото, тя се омота в шарената валяна черга, покри очите си и уж захърка. Кр. Григоров, Н, 165. Свалила си валян пояс/ и го преметнала / на висока елха. Нар. пес., СбНУ XXXVI, 33. Като дочула Петкана, / на драго сърце скочила, / та си му врата йотвори, / па си Гургура прегърна, / та го във кащи въведе, / валян му козяк посляла. Нар. пес., СбНУ XXV, 28.

Списък на думите по буква