ВА̀ЛЯНЕ

ВА̀ЛЯНЕ ср. Отгл. същ. валям и от валям се. По течението на река Котлешница е имало по онова време много тепавици, които са използували водната енергия за валяне на шаяци. Й. Радичков и др., ГСП, 147. При недобре улегнали почви е полезно да се извърши валяне. Пр., 1955, кн. 5, 54.

Списък на думите по буква