ВАМПЍР

ВАМПЍР м. 1. Според народните вярвания — мъртвец, който се е превърнал в зъл нощен дух и пие кръвта на хора и животни. — Дано черна котка те прескочи, като пукнеш, та на вампир да се преобърнеш! Чудомир, Избр. пр., 4. Тая тишина подействува и върху нас и ние, сгушени едно до

друго, започнахме приказки за змейове и вампири и чакахме да ни извикат майките ни. С. Чилингиров, ХНН, 74. Дядо Цани успя да ни убеди, че хората не се увампирват и че бродниците, самодивите и вампирите, в съществуванието на които ние не се съмнявахме, не съществуват. СбЦГМГ, 19. — Ти не знаеш, мале, нас какви самодиви и какви вампири ни мъкнат по бранищата! Й. Радичков, ВН, 125.

2. Прен. Разг. Грубо. Зъл, жесток човек; мъчител, кръвопиец. — Добро да не видите, вампири с вампирите ви, дето сте се юрнали чужда стока да грабите! Г. Караславов, ОХ I, 369.

— Други (диал.) форми: вапѝр, вепѝр, врапѝр.

Списък на думите по буква