ВАМПЍРИН

ВАМПЍРИН м. Простонар. Вампир. Стана му се сопваше: — Защо си се надигнал като вампирин толкова рано? Хората още не са легнали, а ти ми разправяш, че съмнало. Кр. Григоров, ТГ, 6. — Да му кажа, баби, защо да не му кажа, ама чува ли ме вампиринът му... Нали го видиш какъв е облак. Г. Караславов, Т, 59. — Хей, вампирино, кьорав ли си — овцете нагазиха картофите? Ив. Хаджимарчев, ОК, 12. Из устата му излазяле всякакви псувни и сякакви проклятия: куче, добиче, вампирин, върколак и пр. Л. Каравелов, Съч. II, 108.

— Други форми: вапѝрин, вепѝрин, врапѝрин.

Списък на думите по буква