ВАМПИРЯ̀СВАМ

ВАМПИРЯ̀СВАМ, -аш, несв.; вампиря̀сам, -аш св., непрех. Разг. Според народните вярвания — превръщам се, ставам на вампир. — А владиката започна да ме кълне: лешът ми да се не стопи в гроба, да вампирясам и во веки веков да се скитам. В. Геновска, СГ, 52. — И баба разказва, че удавниците вампирясват. Те денем се крият на дъното на Дунав, а нощем излизат. Те са невидими. П. Здравков, НД, 7.

ВАМПИРЯ̀СВАМ СЕ несв.; вампиря̀сам се св., непрех. Разг. Вампирясвам. Когато умрял дядо Георги, една котка прескокнала през тялото и затова се и вампирясал. К. Величков, ПССъч. I, 159. — Да се вампирясаш! Клетва.

— Други (диал.) форми: вапиря̀свам, вепиря̀свам, врапиря̀свам.

Списък на думите по буква