ВАНА̀ДИЙ

ВАНА̀ДИЙ, мн. няма, м. Хим. Химически елемент V — сив, извънредно твърд и крехък метал, употребяван за добиване на висококачествена стомана. По производство на ванадий Перу заема първо място между капиталистическите страни. Ем. Николов, П, 29.

— От лат. vanadium.

Списък на думите по буква