ВАПОРИЗА̀ЦИЯ

ВАПОРИЗА̀ЦИЯ ж. Мед. Обгаряне на повърхност на тъкан или орган с пара за спиране на кръвотечение.

Списък на думите по буква