ВАПОРИМЀТЪР

ВАПОРИМЀТЪР, мн. -три, след числ. ‑търа, м. Техн. Уред за измерване налягането на различни течности.

— От лат. vapor 'па̀ра' + -метър.

Списък на думите по буква