ВАПСА̀Р

ВАПСА̀Р, -ят, -я, мн. -и, м. Остар. и диал. Бояджия.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1973. — Друга форма: вапца̀р.

Списък на думите по буква