ВАПСА̀РСКИ

ВАПСА̀РСКИ, -а, -о, мн. -и, прил. Остар. и диал. Бояджийски. Говоря за тия, които... отидоха в привременните курсове, отдето, след като се поналапаха от звучната метода, извадиха ги като из вапсарский кюп .. и отидоха да станат педагози по градищата. Ил. Блъсков, КУ, 16.

— Друга форма: вапца̀рски.

Списък на думите по буква