ВА̀ПСВАМ

ВА̀ПСВАМ, -аш, несв.; ва̀псам, -аш, св., прех. Остар. и диал. Боядисвам, багря. Къщите на немците са спретнати, еднообразни, чисто вапсани и покрити с ламарина. Й. Йовков, Разк. III, 166. Къде седит калеш Грозда, / калеш Грозда бояджиа, / да ми вапсат два байрака, / еден цървен, други зелен. Нар. пес., СбБрМ, 445. вапсвам се, вапсам се страд. и възвр.

ВА̀ПСВАМ СЕ несв.; ва̀псам се св., непрех. Остар. и диал. Боядисвам се.

Вапсахме я. Разг. Като възклицание за изразяване на тревога, притеснение при настъпване на неприятно, критично положение.

— От гр. βάπτω, аор. Vβαψα 'потапям'. — Друга форма: ва̀пцвам.

Списък на думите по буква