ВА̀ПСВАНЕ

ВА̀ПСВАНЕ. Остар. и диал. Отгл. същ. от вапсвами от вапсвам се; боядисване.

— Друга форма: ва̀пцване.

Списък на думите по буква