ВА̀ПЦВАМ

ВА̀ПЦВАМ, -аш, несв.; ва̀пцам, -аш, св., прех. Остар. и диал. Боядисвам. — Вапцваме, цялата челяд вапцва, та и аз рекох да помогна .. Туй видиш ли го? .. Там е бояджийницата. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 26. Отсам-оттатък се наредили ниски дървени дюкянчета, боядисани уж с разни шарила — слънцето ожулило шарилата и вапцало навред с една безцветна сивина. П. Тодоров, И II, 12. Ние вапцахме петдесет [яйца]! — се пъчеше Любен на Вътката, с лице нашарено като перашка. Ст. Даскалов, БП, 18. Есенес в Черняга вапцаха цял щъркел с червена боя и го пуснаха по агитация. Чудомир, Избр. пр, 35. Виното се разля по Фратя и му вапца лятното сетре и панталони. Ив. Вазов, Съч. ХХII, 85. Цветът на кръвта зависи от особено вапцилно вещество. Когато това вещество са изменява при вътрешните кръвотечения, то вапцва и съседните с него ткани ту с черен, ту със зелен, ту със зеленожълт или само с жълт цвят. З, 1875, бр. 8, 120. вапцвам се, вапцам се страд. и възвр. Как ще се покаже пред него такава? Нали щом я погледне, той ще завърти глава и ще рече: "Ти, булка, какво си се вапцала като кадъна?" Ст. Марков, ДБ, 185.

ВА̀ПЦВАМ СЕ несв.; ва̀пцам се св., непрех. Остар. и диал. Боядисвам се. Скалистите чуки на Витоша се вапцаха в леко румено озарение. Ив. Вазов, Съч. IХ, 59. Налейте във вашето каве малко студена вода. Ако в кавето са намира цикории, то студената вода ще да са вапца в кафеен цвят, щото не може да са случи, ако кавето е чисто. Знан., 1875, бр. 17, 263. Престилката не можа да се вапца.

Вапцахме я. Разг. Като възклицание за изразяване на тревога, притеснение при настъпване на неприятно събитие или критично положение. Насъбрал се е народ — искат да се отпишат от стопанството .. и агронома да бият!.. — Е, вапцахме я! А защо искат да бият агронома? А. Гуляшки, МТС, 206-207. Мина ми през ума, че полицаите сега дебнат в мрака да хванат сайбията на магарето, а хванат ли го, вапцахме я!... К. Митев, ПБ, 423.

— От гр. βάπτω. — Друга (диал.) форма: ва̀псвам.

Списък на думите по буква