ВА̀ПЦВАНЕ

ВА̀ПЦВАНЕ ср. Остар. и диал. Отгл. същ. от вапцвам и от вапцвам се; боядисване. -Гусин капитан, разкрих болшевишка провокация чрез надписване със свещи на яйцата за вапцване. Тарас, СГ, 75.

— Друга форма: ва̀псване.

Списък на думите по буква