ВАР

ВАР, варта̀, мн. няма, ж. и (остар. и диал.) вар, ва̀рът, ва̀ра, мн. няма, м. Бяло или сивобяло шуплесто вещество, получено от изпичане на варовик, което, разтворено във вода, се употребява главно в строителството. Тук беше сумрачно, миришеше на вар и чамови дъски. А. Гуляшки, Л, 439. Наместо старите паянтови дамища Манолаки направи нови, белосани с вар. Й. Йовков, ЧКГ, 74. От белият камък изгорен правят вара, от вар и песечива пръст правят хоросан. П. Р. Славейков, ПЧ, 22. // Хим. Калиев окис.

Гасена вар. Разтворен във вода печен варовик (калциева основа), представляващ бяла гъста каша, употребявана в строителството за белосване, зидария и др. Гася (угасявам) вар. Заливам с вода печен варовик. През лятото той купи малко дървен материал, нареди да изкопаят яма, угасиха вар. Г. Караславов, ОХ I, 12. Негасена вар. Печен варовик (калциев окис). Хлорна (белилна) вар. Спец. Бяло твърдо вещество, получено при насищане на гасена вар с хлор, което се употребява за дезинфекция, за избелване, в хартиената и текстилната промишленост и др. За отделните домакинства това [обеззаразяване на водата] най-удобно става с .. концентрирана белилна вар — калциев хипохлорит. ПН, 1932, кн. 3, 41. Освен вар, поставя се [в избата] и малко белилна вар (калциев хипохлорит), за да убие плесента и обезмерише, понеже белилната вар отделя хлор. ПН, 1932, кн. 3, 47. — Бял (побелял) като <гасена> вар. Разг. За цвят на лицето на човек — много бледен, много пребледнял. Санка мина отпред и погледна Нона: очите ѝ бяха изцъклени и неподвижни, лицето ѝ бяло като вар. Й. Йовков, ЧКГ, 316. Бенковица излезе. Вън тя се уплаши от изгледа на щерка си. Божана бе побеляла като вар. Д. Талев, ЖС, 341. Сънува много лош сън .. изведнъж отнякъде се появи нейната покойна снаха и започна да я тегли с все сила за крака .. Ангелина гледаше с ужас бялото ѝ като гасена вар лице. П. Вежинов, НБК, 215.

Списък на думите по буква