ВАРА̀К

ВАРА̀К, мн. -ци, м. Много тънък лист от злато, сребро, мед и др., който се употребява за украса. Светлината на кандилото пропълзя по стените .. и накрая затрептя по златния варак на олтара. П. Константинов, ПИГ, 20. Едната носеше бардуче с ракия, което беше украсено с босилек и венче от чимшир, позлатен с варак. П. Здравков, НД, 161. Ония, дето оцеляваха до Стамбул, Димотика и Солун, връщаха назад сол и свещи .., кълбета сърма, листи варак. В. Мутафчиева, ЛСВ I, 7. Меден варак. Сребърен варак.

— От араб. през тур. varak.

Списък на думите по буква