ВАРАКО̀СВАНЕ

ВАРАКО̀СВАНЕ ср. Отгл. същ. от варакосвам и от варакосвам се.

Списък на думите по буква