ВА̀РАН

ВА̀РАН, -та, мн. няма, ж. Диал. Надпреварване, надбягване с коне. И останало само в днешни сборове борба, мятане камък, варан и млузгане с прости тояги. Г. С. Раковски, П I, 99.

Списък на думите по буква