ВА̀РАНЕ

ВА̀РАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от варам1.

ВА̀РАНЕ

ВА̀РАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от варам2 и от варам се.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква