ВАРА̀НТЕН

ВАРА̀НТЕН, -тна, -тно, мн. -тни. Иконом. Прил. от варант. Отворих си в една заложна къща варантен кредит срещу кухненския инвентар, купих бели покривки. А. Гуляшки, ЗР, 188.

Списък на думите по буква