ВА̀РВАНЕ

ВА̀РВАНЕ1 ср. Диал. Отгл. същ. от варвам1 и от варвам се.

ВА̀РВАНЕ

ВА̀РВАНЕ2 ср. Диал. Отгл. същ. от варвам2 и от варвам се.

Списък на думите по буква