ВАРВАРЍЗЪМ

ВАРВАРЍЗЪМ1, -змът, -зма, мн. -зми, след числ. -зъма, м. 1. Само ед. Жестоко и безогледно унищожаване на културни ценности.

2. Жестокост, диващина. В заседателната зала, забележителна със своите стари стенописи, през време на въстанието е паднала една граната .. На една поставка е поставена гранатата като спомен и предупреждение за варваризма на фашизма. Г. Караславов, Избр. съч. III, 253.

— От гр. βαρβαρισμός.

ВАРВАРЍЗЪМ

ВАРВАРЍЗЪМ2, -змът, -зма, мн. -зми, след числ. -зъма, м. Езикозн. Заимствана дума или израз, образувани по чужд образец и несвойствени на даден език. Писателят е употребил много неологизми и варваризми.

— От гр. βαρβαρισμός.

Списък на думите по буква