ВА̀РВАРИН

ВА̀РВАРИН, мн. ва̀рвари, м. 1. Пренебрежително название, което древните гърци и римляни давали на всеки чужденец. Всички други варвари, които последователно са нападали Рим, не му са нанесли толкова пакост, колкото папите и техните внуци. К. Величков, ПССъч. III, 9. — Ирино, ти си безумна. Да любиш тоя българин, тоя варварин! Ив. Вазов, Съч. ХХ, 14.

2. Прен. Човек, който унищожава културни ценности, който е див, жесток, изостанал в културно отношение. — Бедният български народ, ще ли скоро да се избави от игото на варварите турци? Ив. Вазов, Съч. ХII, 195. В най-високото място на града се издига величествен храм. Тъй като много пъти храмът е бил разрушаван от варвари, посветен е на всички светии. Ст. Загорчинов, ЛСС, 12. Мохамед II, Завоевателя, пристигна в "Света София" подир пладне. Пред бронзовата врата на преддверието завари един еничарин — кърти с нож украсата. Султанът удари варварина със сабята си. А. Каралийчев, С, 46.

3. Диал. Дебел, груб, недодялан човек (Н. Геров, РБЯ).

— От гр. βάρβαρος.

Списък на думите по буква