ВА̀РВАРКА

ВА̀РВАРКА ж. 1. Пренебрежително название, което древните гърци и римляни давали на всяка чужденка.

2. Диал. Груба, недодялана жена (Н. Геров, РБЯ).

Списък на думите по буква