ВА̀РВАРЩИНА

ВА̀РВАРЩИНА ж. Постъпка, проява на див, жесток човек; варварство. Да изтезаваш или да накараш да изтезават една вързана и беззащитна жертва .., това е варварщина на канибал. Ив. Вазов, Съч. ХI, 101-102. Из къщи навън никой не смее да излезе, дори до черкова! Варварщините са безчет. НБ, 1876, бр. 53, 3.

Списък на думите по буква