ВА̀РДАЛО

ВА̀РДАЛО, мн. -а, ср. Спец. Ивица гьон, която се зашива или заковава околовръст на обувката.

— От ит. guardolo през гр. βαρδάλο (Вж. К. Костов, Италиански думи в професионалния говор на българските обущари, Български език, 1953, кн. 3, 256).

Списък на думите по буква