ВАРДА̀ЧКА

ВАРДА̀ЧКА ж. Разг. Жена вардач; пазачка.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1895.

Списък на думите по буква