ВАРДА̀ЧНИЦА

ВАРДА̀ЧНИЦА ж. Диал. Стражница; ва̀рда1. Запъхтените коне спряха да направят почивка най-горе, където се намираше вардачницата на сеймените. А. Каралийчев, ТР, 172.

Списък на думите по буква