ВАРДЖЍЯ

ВАРДЖЍЯ, -ѝята, мн. -ѝи, м. Разг. Човек, който произвежда или продава вар. — Варджия ли? Какво е то варджия? — Ами че по варниците, другарю полковник... Гасят вар, товарят количките... П. Вежинов, ВР, 62. Йото и Боньо преминават при варджиите. Не е лека и тази работа. С мотики и дълги пръти загребват от ямите вар. Кр. Белев, РСК, 65. За нея [халката] бе завързан катърът на варджията, който всеки ден докарваше с него вар в града. Т. Харманджиев, КЕД, 87.

Списък на думите по буква